Thủ tục điều kiện chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục điều kiện chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Hãy tham khảo thông tin của chúng tôi về vấn đề chuyển nhượng ngay dưới đây!
Hiện nay, việc chuyển nhượng các dự án đầu tư trong đó có quyền sử dụng đất giữa các công ty và nhà đầu tư là nhu cầu tất yếu của thị trường. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án đầu tư không phải công ty, nhà đầu tư nào cũng biết và dễ dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có. Vậy thủ tục điều kiện chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Thủ tục pháp lý cần được thực hiện

Chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  • Bên nhượng đảm bảo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đất không tranh chấp;
  • Đảm bảo quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời gian sử dụng đất.

Khi có đủ các điều kiện trên thì người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất của dự án

Chủ đầu tư phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất của dự án. Bao gồm toàn bộ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí và lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).

Điều kiện đối với bên nhận

Điều kiện là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư trong trường hợp này bắt buộc phải có ngành, nghề kinh doanh phù hợp. Nếu không đáp ứng điều kiện này, bên nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Đối với dự án nếu có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại hải đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển mà không thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì quyết định đầu tư trước. Khi xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi các Bộ liên quan.

chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên nhận sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

Bên nhận phải có năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

+ Bên nhận phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20ha trở lên.

+ Bên nhận phải có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, từng cá nhân khác.

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư

– Bên nhận không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để có thể thực hiện dự án đầu tư khác.

Được xác định như sau:

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với dự án trên địa bàn được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Nội dung thông báo về tình hình vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án trên địa bàn khác.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về điều kiện chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *