Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Chungcuparkviewresidence.com do Chungcuparkviewresidence.com phát triển và vận hành. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của trang web:

Thông tin thu thập từ khách hàng đăng nhập vào trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
– Lập cơ sở dữ liệu trong quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàngChính sách bảo mật
– Lưu trữ hồ sơ thông tin để tiện theo dõi mong muốn sửa đổi hàng ngày của trang web.

Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng trong nội bộ website khi có sự cho phép của bạn

Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi lưu trữ an toàn trên hệ thống nội bộ của website Chungcuparkviewresidence.com trong quá trình đăng nhập hoặc cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp từ website của chúng tôi. phía khách hàng.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xây dựng niềm tin của bạn là rất quan trọng đối với Chungcuparkviewresidence.com. Vì vậy, Trang web sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác liên quan đến bạn một cách cẩn thận và chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.